SEO Sheets
Image default
Dienstverlening

Het verschil tussen transactionele en transformationeel leiderschap

Leiderschap naar de situatie is erg belangrijk voor zowel een persoon als voor een organisatie. Zonder leiderschap is de organisatie (en ook het individu) als een boot zonder roer. Het zal doelloos zijn en zal gewoon de stroom van de krachtige krachten in de organisatie volgen.

Maar leiderschap neemt verschillende vormen aan in een organisatie. Een manier om ernaar te kijken is door te classificeren tussen transactie en transformationeel leiderschap. Een andere is door te kijken naar formeel en informeel leiderschap. Formele positie en autoriteit zijn minder belangrijk dan invloed. Invloed is pure kracht binnen een organisatie. Iemand die invloed heeft, heeft geen formele autoriteit nodig om het organisatorische evenwicht naar zichzelf te kantelen .

Leiders die formele autoriteit en leiderschapspositie hebben, kunnen eenvoudig transactionele leiderschap gebruiken voor hun ondergeschikten en volgers. Dit soort leiderschap werkt in bepaalde situaties. Vooral als de leider maar in transitie is en niet veel tijd hoeft te investeren in de ontwikkeling van de mensen onder hem. Transactioneel leiderschap is niet van lange duur. Het is korte termijn. Het sleutelwoord is hier transacties! De leider verwacht geen ‘retourzending’ met de mensen met wie hij te maken heeft.

Transformerend leiderschap is echter een heel ander soort leiderschap. Het houdt rekening met de motivatie en de situatie van de volgers en ondergeschikten. Het stimuleert mensen voor herhalingsaankopen en voortdurende verbeteringen!

Gebruik je als leider liever transactionele leiderschap op korte termijn of transformationeel leiderschap op de lange termijn?Hoewel ik voorstander van transformationeel leiderschap off-hand zou zijn, hangt de beste leiderschapsstijl af van uw omstandigheden en de doelstellingen en doelstellingen van de organisatie.
De belangrijke vraag die dan gesteld moet worden, is: hoe kun je de organisatorische context bestuderen om het soort leiderschap te begrijpen dat daar geschikt voor is?Vraag het aan je mensen. Is er een goed moreel in de organisatie? Of zit het vol met klachten en gemompel? Zijn de mensen blij om deel uit te maken van de organisatie? Of wachten ze gewoon op het ene salaris na het andere?

Je moet ook kijken naar de prestaties van de organisatie. U kunt een evaluatie of zelfs een interne audit van uw organisatie uitvoeren. Op deze manier kunt u de sterke en zwakke punten van de organisatie beoordelen. Op basis daarvan kunt u belangrijke beslissingen nemen over de leiderschapsstijl die geschikt is voor de organisatie.
Er is geen juiste of verkeerde leiderschapsstijl om in een organisatie te gebruiken.Het gaat erom hoe je een stijl van leiderschap gebruikt om je doelen als leider te bereiken.

Wil je meer leren over leiderschap, bezoek dan onze website: https://www.ivpp.nl/situationeel-leiderschap/

https://www.ivpp.nl/situationeel-leiderschap/