SEO Sheets
Image default
Zakelijk

Outplacement begeleiding

Er kan binnen uw bedrijf een zodanige situatie ontstaan dat u helaas één of meerdere medewerkers moet ontslaan. Of het nu gaat om een reorganisatie, bedrijfssluiting, fusie of bijvoorbeeld een conflictsituatie of disfunctioneren, outplacementbureaus bieden uw medewerkers passende outplacement begeleiding.

Outplacementbureaus

Outplacementbureaus bieden u oplossingen waarmee u uw betrokken medewerkers (en blijvende medewerkers) laat zien dat u zich een goed werkgever toont en dat u zorgvuldig met deze situatie omgaat. 

Outplacement is persoonlijke begeleiding, bemiddeling, actieve benadering

Samen met medewerkers die gebruik maken van outplacement begeleiding, maakt een outplacementbureau een “Plan de Campagne”. Dit plan bestaat uit fases, die met intensieve begeleiding uiteindelijk moeten uitmondt in een voor alle partijen positieve oplossing. De werkwijze van een outplacementbureau kenmerkt zich door een combinatie van persoonlijke begeleiding, bemiddeling en een actieve benadering van de arbeidsmarkt (jobhunting).

Vast contactpersoon

Al vanaf het kennismakingsgesprek is het belangrijk dat de medewerker een vast contactpersoon krijgt. Tijdens een eerste gesprek wordt er een inventarisatie gemaakt van de werkervaring, kwaliteiten en voorkeuren. Op basis van dit gesprek geeft het outplacementbureau een advies (in samenspraak met uw medewerker) over de modules en de stappen die nodig zijn om een nieuwe baan te realiseren. Uiteraard kan van deze procedure worden afgeweken.

Outplacement is goed werkgeverschap

Diverse bedrijven die helaas een medewerker moesten ontslaan gingen u voor en boden intensieve outplacement begeleiding. Het moeten ontslaan van iemand is natuurlijk nooit leuk, maar met het aanbieden van outplacement laat u wel zien dat u het beste voor heeft voor uw werkgever. Middels outplacement laat u goed werkgeverschap zien en zal het afscheid soepeler verlopen. Bijkomend voordeel is dat de weknemer zelfs als ambassadeur van uw bedrijf de organisatie verlaat.

Kosten Outplacement

De kosten van outplacement lopen nogal uiteen. Een kort outplacementtraject is vaak al mogelijk vanaf 2.000 Euro en een meer uitgebreid outplacementtraject kost doorgaans tussen de 3.000 Euro en 5.000 Euro.  

https://www.outplacementbureau.nl