SEO Sheets
Image default
Financieel

Een financiële cursus volgen

Een professionele cursus sociale zekerheid volg je niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. Met een cursus sociale zekerheid leer je omgaan met een beperkt inkomen en hoe je daarmee je rekeningen en andere bijkomende kosten betaald. Sociale zekerheid is een publiekelijk stelsel wat er voor bedoeld is om iedereen te voorzien van een inkomen wanneer zij hier zelf niet meer voor in staat zijn. Onder sociale zekerheid verstaan we sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Hier betalen alle Nederlanders aan mee. Onder de sociale voorzieningen verstaan we onder andere de voorzieningen voor arbeidsongeschikten en de wet op kinderbijslag. De sociale verzekeringen zijn onderverdeeld in twee groepen, de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. De volksverzekeringen zijn er voor iedereen en de werknemersverzekeringen alleen voor de werkenden en mensen die hebben gewerkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de pensioenen en de werkeloosheidswet. Of voor mindervalide mensen, de wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Niet voor jezelf, maar voor een ander

Een cursus voor sociale zekerheid volg je niet alleen voor jezelf, maar deze cursus sociale zekerheid volg je ook voor een ander. De buurman, de buurvrouw of misschien wel je allerbeste vriendin die het lastig vind om met geld om te gaan. Een cursus sociale zekerheid is voor iedereen weggelegd die graag een ander wil helpen. Je hebt wellicht enige voorkennis nodig om met deze cursus sociale zekerheid te mogen beginnen, maar in principe is hij voor iedereen. Sociale zekerheid wordt door alle Nederlanders betaald, mensen met een hoog inkomen betalen echter meer mee aan de Nederlandse schatkist dan mensen met een lager inkomen. De sociale zekerheid is een typisch voorbeeld van de Nederlandse verzorgingsstaat. De sociale zekerheid is gekomen na de tweede wereld oorlog. Na de tweede wereld oorlog was er veel armoede in Nederland en moest iedereen opnieuw beginnen. Dankzij de sociale zekerheid is dit gelukt.